ﺳﻪشنبه 12 اسفند 1399

(آرشیو ماه خرداد 1398)

تونل دستکند کشف شده در منطقه پای‌قلعه نهاوند به قلعه یزگرد سوم می‌رسد

تونل دستکند کشف شده در منطقه پای‌قلعه نهاوند به قلعه یزگرد سوم می‌رسد

سرپرست گروه کاوش معبد لائودیسه در نهاوند گفت: تونل دستکندی که در منطقه تاریخی پای‌قلعه نهاوند کشف شده است ظاهرا به قلعه یزگرد سوم می‌رسد. مهدی رهبر در محل کشف تونل دستکندی که در محله تاریخی پای‌قلعه نهاوند کشف شد...
ثبت۱۰ اثر فرهنگی و تاریخی جدید از استان همدان در فهرست آثار ملی

ثبت۱۰ اثر فرهنگی و تاریخی جدید از استان همدان در فهرست آثار ملی

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان در مورد ثبت آثاری جدید از استان همدان در فهرست آثار ملی ایران اظهار داشت: در اجرای قانون حفظ آثار ملی مصوب آبان 1309 و سایر قوانین مربوطه و نیز بند ششم ماده سه قانون اساسنامه سا...