یکشنبه 10 مرداد 1400

شرح وظایف

 • صدور مجوز به منظور ايجاد تاسيسات گردشگري
 •  پرداخت تسهيلات حمايتي اعم از پرداخت وام ، تخفيف عوارض ساخت، تغيير كاربري و انشعابات
 •  پرداخت يارانه به تسهيلات منابع داخلي طرح ها
 •  تامین زيرساخت محورها ، مناطق نمونه و روستاهای هدف گردشگری
 • انجام مطالعات مورد نیاز به منظور توسعه هدفمند  و ایجاد زیرساخت های گردشگری در راستای نیل به اهداف توسعه پایدار استان
 •  اعلام فرصت ویژه سرمایه گذاری در مناطق قابلیت دار
 • توانمندسازی تشکل های مردم نهاد بخش گردشگری

معاونت در یک نگاه

در اواخر سال 1385 به منظور گذار از برنامه ها و ماموريت هاي تعريف شده ,وزارتخانه بررسي ارتقاي سطح اثربخشي و کارآيي فعاليت ها و برنامه هاي عملياتي در حوز ه هاي مختلف وزارتخانه، تصميم بر تفکيک فعاليت هاي مربوط حوزه خدمات گردشگري و سرمايه گذاري در اين بخش گرفته شد. در اين راستا وزارتخانه با ايجاد معاونتي تحت عنوان «معاونت سرمايه گذاري و طرح ها» اقدامات و عمليات مربوط به بستر سازي هاي لازم به جهت ايجاد تاسيسات گردشگري،جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي و پرداخت تسهيلات بانکي به سرمايه گذاران (ريالي/ارزي) و تدوين برنامه ها و طرحهاي توسعه زيرساختهاي حوزه هاي مختلف گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي را دراين معاونت تجميع و ساير فعاليت ها در بخش گردشگري به معاونت ديگري تحت عنوان معاونت امور گردشگري محول شد که به امور خدمات گردشگري و استاندارد سازي بهره داري از تاسيسات و خدمات در اين بخش مي پردازد.

تغييرات ساختار تشکيلاتي معاونت از تأسيس تاکنون به شرح ذيل مي باشد:

 • دفتر مناطق نمونه گردشگري و دفتر طرح هاي توسعه و تسهيلات (1386)
 • دفتر مناطق نمونه گردشگري، دفتر طرح هاي توسعه و تسهيلات و دفتر جذب منابع و کارآفريني (1387)
 • ادغام گروه جذب منابع در دفتر تسهيلات و گروه کارآفريني با دفتر مناطق نمونه گردشگري (1389)
 • دفتر مناطق نمونه گردشگري، دفتر طرح هاي توسعه و تسهيلات و دفتر برنامه و بودجه (1390)
 • دفتر مناطق نمونه گردشگري، دفتر طرح هاي توسعه و تسهيلات، دفتر برنامه و بودجه و دفتر فني و نظارت بر پروژه ها (1391)
 • دفتر مناطق نمونه گردشگري، دفتر طرح هاي توسعه و تسهيلات و دفتر امور مجامع و تشکل هاي مردم نهاد (1391)

تغييرات مديريتي معاونت از تأسيس تاکنون به شرح ذيل مي باشد:

 • جناب آقاي سيد حسن موسوي (1385)، با عنوان معاونت سرمايه گذاري و طرح ها
 • جناب آقاي حسين فاضلي (آبان ماه 1387)
 • جناب آقاي سيد فرهاد سجادي (تيرماه 1390)، تغيير عنوان معاونت به برنامه ريزي و توسعه سرمايه گذاري
 • جناب آقاي سيد حسن قدمگاهي به عنوان سرپرست (بهمن ماه 1390)
 • جناب آقاي امير اميني (تير ماه 1391)، تغيير عنوان معاونت به معاونت سرمايه گذاري و تامين منابع
 • جناب آقاي بهروز ندايي به عنوان سرپرست (فروردين ماه 1392)
 • جناب آقاي مجيد ابوالفتحي (خرداد ماه 1392)
 • جناب آقاي اميد حاجتي به عنوان سرپرست (شهريور ماه 1392)
 • جناب آقاي سعيد شيرکوند (مهر ماه 1392)، تغيير عنوان معاونت به معاونت برنامه ريزي وسرمايه گذاري
 • جناب آقای سعید اوحدی به عنوان سرپرست
 • جناب آقای محمد محب خدایی به عنوان سرپرست
 • جناب آقای حسین اربابی معاون سرمايه گذاري و برنامه ریزی (شهریورماه 97)
 • جناب آقای ساسان تاج گردون معاون سرمايه گذاري وامور مجلس

راهبردها و اهداف

 • مطالعه و ارائه برنامه ها در راستاي ايجاد توسعه پايدارگردشگري استان
 • ایجاد و تقویت زیرساخت لازم در جاذبه های گردشگری اعم از روستاهای هدف، مناطق نمونه  و محورها به منظور فراهم سازی بستر مناسب برای توسعه تاسیسات گردشگری از سوی بخش خصوصی
 • انجام مطالعات مورد نیاز به منظور توسعه هدفمند و ایجاد زیر ساخت ها و تاسیسات در راستای اهداف بالادستی متکی بر توسعه پایدار
 • حمایت از سرمایه گذاری و مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی در سرمایه گذاری برای ایجاد تاسیسات گردشگری
 • اهتمام در زمينه جذب مشاركت عمومي با استفاده از ظرفیت های تشكل هاي مردمي

علیرضا قاسمی

 معاون سرمایه گذاری
شماره تماس : 34238702
شماره نمابر: 34238703

تماس با دفتر

آدرس: میدان باباطاهر-جنب هتل باباطاهر
شماره تماس: 34238702
شماره نمابر :34238703
آدرس ایمیل :a.ghasemi@mcth.ir