ﺳﻪشنبه 12 اسفند 1399

 

مشخصات مهمانپذيرها

رديف

نام مهمانپذير

مدير

بهره بردار

نشاني و ايميل

تلفن

دورنويس

 
 

1

گلستان نو

حسين شاهين

رستم شاهين

استان همدان شهرستان نهاوند  شهر نهاوند خ آزادي پلاك 149

33245903-081

09183519359

 

درجه 3

 

 

2

ارديبهشت

آرش اختري

آرش اختري

استان همدان شهرستان همدان‏ميدان‏امام‏خميني‏ابتداي‏خيابان شهدا

32522056-081

09183150316

 

درجه 1

09181111700

 

3

اميد نو

سيف ا... مرادلو

سيف ا... مرادلو

استان همدان شهرستان همدان  شهر همدان خ اكباتان

32540708-081

-

 

درجه 3

 

 

4

راستي

عباداله سيفي رفعت

حميد سيفي رفعت

استان همدان شهرستان همدان شهر همدان  خ شهدا  پل پهلوانها

32524571-081

09182120071

 

درجه3

 

 

5

سالك نقدي

‏صفرعلي‏سالك نقدي

‏صفرعلي‏سالك نقدي

استان همدان شهرستان رزن شهر رزن  بلوار امام خمینی

09188133916

 

درجه3

 

 

6

سعادت

ولي نصيري مطلق

ولي نصيري مطلق

استان همدان شهرستان همدان  شهر همدان خ اكباتان

32521707-081

09181113005

 

درجه2ممتاز

 

 

7

فرشچي

ناصر فرشچيان

ناصر فرشچيان

استان همدان شهرستان همدان شهر همدان  ابتداي خيابان شهدا

32524895-081

-

 

درجه3 ممتاز

 

 

8

مقدم نو

رحمت ا... كتابي

رحمت ا... كتابي

استان همدان شهرستان ملاير‏ شهر همدان  خ شهيد مصطفي خميني

32225160-081

09188514166

 

درجه1

 

 

9

همدان

مهین حکمتیان

كريم مبين رضا

استان همدان شهرستان همدان  شهر همدان خ اكباتان

32527577-081

09185429084

 

درجه 1

 

 

10

گلها

اسدا... شاوه اي

اسدا... شاوه اي

استان همدان شهرستان كبودرآهنگ شهرکبودرآهنگ  ميدان امام خميني

35223831-081

09188158606

 

درجه1

 

 

11

كارون

داود كريمي

مهدي كريمي

استان همدان شهرستان ملاير شهر ملایر  خ مصطفي خميني

32223298-081

09185458635

درجه 1

 

12

نگین

علي مال اميري

علي مال اميري

استان همدان شهرستان تويسركان  شهر تویسرکان خيابان شهيد بهشتي

34222700 -081

34244440-081

درجه1

09187513485

13

لاله الوند

جهانبخش فلاحي نويد

جهانبخش فلاحي نويد

استان همدان شهرستان بهار جنب پلیس راه همدان - کرمانشاه

09183123199 قنبري

08134223516

09161515086

درجه2

 

14

اسلامی

اکبر بدری

اکبر بدری

استان همدان شهرستان همدان شهر همدان خ اكباتان

08132528487

09379174304

درجه3

 

15

ترابيان

وحيد ترابيان

وحيد ترابيان

 

استان همدان شهرستان اسدآباد شهر اسدآباد خ امام خميني

09183125016

33114946-081

درجه3