یکشنبه 10 مرداد 1400

مشخصات مهمانپذیرهای استان همدان

ردیف نام واحد مدیر بهره بردار نشانی تلفن
1 گلستان نو
3 درجه
حسين شاهين
رستم شاهين
استان همدان شهرستان نهاوند شهر نهاوند خ آزادي پلاك 149 081-33245903
09183519359
2 ارديبهشت
1 درجه
آرش اختري استان همدان شهرستان همدان‏ميدان‏امام‏خميني‏ابتداي‏خيابان شهدا 081-32522056
09181111700
3 اميد نو
3 درجه
سيف ا... مرادلو استان همدان شهرستان همدان شهر همدان خ اكباتان 081-32540708
4 راستي
3 درجه
عباداله سيفي رفعت
حميد سيفي رفعت
استان همدان شهرستان همدان شهر همدان خ شهدا پل پهلوانها 081-32524571
09182120071
5 سالك نقدي
3 درجه
‏صفرعلي‏سالك نقدي استان همدان شهرستان رزن شهر رزن بلوار امام خمینی 09188133916
6 سعادت
2 ممتاز درجه
ولي نصيري مطلق استان همدان شهرستان همدان شهر همدان خ اكباتان 081-32521707
09181113005
7 فرشچي
3 ممتاز درجه
ناصر فرشچيان استان همدان شهرستان همدان شهر همدان ابتداي خيابان شهدا 081-32524895
8 مقدم نو
1 درجه
رحمت ا... كتابي استان همدان شهرستان ملاير‏ شهر همدان خ شهيد مصطفي خميني 081-32225160
09188514166
9 همدان
1 درجه
مهین حکمتیان
كريم مبين رضا
استان همدان شهرستان همدان شهر همدان خ اكباتان 081-32527577
09185429084
10 گلها
1 درجه
اسدا... شاوه اي استان همدان شهرستان كبودرآهنگ شهرکبودرآهنگ ميدان امام خميني 081-35223831
09188158606
11 كارون
1 درجه
داود كريمي
مهدي كريمي
استان همدان شهرستان ملاير شهر ملایر خ مصطفي خميني 081-32223298
09185458635
12 نگین
1 درجه
علي مال اميري استان همدان شهرستان تويسركان شهر تویسرکان خيابان شهيد بهشتي 081-34222700
09187513485
13 لاله الوند
2 درجه
جهانبخش فلاحي نويد استان همدان شهرستان بهار جنب پلیس راه همدان - کرمانشاه 081-34223516
09183123199
14 اسلامی
3 درجه
اکبر بدری استان همدان شهرستان همدان شهر همدان خ اكباتان 081-32528487
09379174304
15 ترابيان
3 درجه
وحيد ترابيان استان همدان شهرستان اسدآباد شهر اسدآباد خ امام خميني 081-33114946
09183125016