ﺳﻪشنبه 29 مهر 1399

رديف

نام ، كد و درجه مهمانپذير

مدير

بهره بردار

نشاني و ايميل

تلفن

دورنويس

گواهی استاندارد

مجموع اتاقها

مجموع تختها

تعداد اتاق با حمام

تعداد اتاق بدون حمام

يك‏تخته

دوتخته

سه‏تخته

چهار‏تخته

پنج‎تخته

1

گلستان نو

1350

 حسين شاهين

 رستم شاهين

استان همدان شهرستان نهاوند  شهر نهاوند خ آزادي پلاك 149

081-33245903

09183519359

دارد

6

24

0

3

3

1

1

درجه 3

71026/2

0

6

9

4

5

2

ارديبهشت

1350

 آرش اختري

 آرش اختري

استان همدان شهرستان همدان‏ ميدان ‏امام‏ خميني‏ ابتداي‏ خيابان شهدا

081-32522056

09183150316

09181111700

دارد

26

83

3

5

6

8

4

درجه 1

71102/2

3

10

18

32

20

3

اميد نو

1350

 سيف ا... مرادلو

 سيف ا... مرادلو

استان همدان شهرستان همدان  شهر همدان خ اكباتان

081-32540708

 

 

9

30

1

1

2

4

1

درجه 3

71019/2

1

2

6

16

5

4

راستي

1350

عباداله سيفي رفعت

عباداله سيفي رفعت

استان همدان شهرستان همدان شهر همدان  خ شهدا  پل پهلوانها

081-32524571

دارد

8

17

2

4

1

1

0

درجه3

71009/2

2

8

3

4

0

5

سالك نقدي

1380

‏صفرعلي‏ سالك نقدي

‏صفرعلي‏ سالك نقدي

استان همدان شهرستان رزن شهر رزن  بلوار امام خمینی

09188133916

دارد

5

23

0

0

0

2

3

درجه3

71095/2

0

0

0

8

15

6

سعادت

1350

 ولي نصيري مطلق

 ولي نصيري مطلق

استان همدان شهرستان همدان  شهر همدان خ اكباتان

081-32521707

09181113005

دارد

20

52

4

4

9

2

1

درجه2ممتاز

71015/2

4

8

27

8

5

7

فرشچي

1350

 ناصر فرشچيان

 ناصر فرشچيان

استان همدان شهرستان همدان شهر همدان  ابتداي خيابان شهدا

081-32524895

دارد

13

47

1

2

3

3

4

درجه2ممتاز

71008/2

2

4

9

12

20

8

مقدم نو

1350

رحمت ا... كتابي

 رحمت ا... كتابي.

استان همدان شهرستان ملاير‏ شهر همدان  خ شهيد مصطفي خميني

081-32225160

 

 

21

1

2

4

1

0

درجه1

71023/2

1

4

12

4

0

9

همدان

1350

مهین حکمتیان

کریم سیف اللهی

استان همدان شهرستان همدان  شهر همدان خ اكباتان

081-32527577

دارد

28

93

1

7

7

8

5

درجه 1

71016/2

1

14

21

32

25

10

  گلها

1380

 اسدا... شاوه اي

 اسدا... شاوه اي

استان همدان شهرستان كبودرآهنگ شهرکبودرآهنگ  ميدان امام خميني

081-35223831

09188158606

 

10

44

0

0

2

2

6

درجه1

71106/2

0

0

6

8

30

11

كارون

1350

 داود كريمي

 مهدي كريمي

استان همدان شهرستان ملاير شهر ملایر  خ مصطفي خميني

081-32223298

 

10

22

0

8

2

0

0

درجه 1

71003/2

0

16

6

0

 

12

نگین

1386

علی مال امیری

علی مال امیری

استان همدان شهرستان تويسركان  شهر تویسرکان خيابان شهيد بهشتي

34222700 -081

 

081-34244440

 

7

16

0

5

2

0

0

درجه1

71112/2

0

10

6

0

0

13

لاله الوند

1387

جهانبخش فلاحي نويد

جهانبخش فلاحي نويد

استان همدان شهرستان بهار جنب پلیس راه همدان - کرمانشاه

081-34223516

09161515086

دارد

    13    

35

0

6

5

2

0

درجه1

71114/2

0

12

15

8

0

14

اسلامی

1387

 اکبر بدری

 اکبر بدری

استان همدان شهرستان همدان شهر همدان خ اكباتان

081-32528487

دارد

8

23

2

1

2

2

1

درجه3

71018/2

2

2

6

8

5

15

ترابيان

1390

وحيد ترابيان

وحيد ترابيان

 

استان همدان شهرستان اسدآباد شهر اسدآباد خ امام خميني

09183125016

081-33114946

دارد

10

14

6

4

0

0

0

6 8 0 0 0