شنبه 08 آذر 1399

شرح وظایف

 • انجام کليه اقدامات لازم به منظور تأمين حفظ نظم و امنيت موزها، گنجينه ها، بناها و مجموعه هاي تاريخي، فرهنگي و همچنين محل برگزاري مراسم يا همايش هاي مربوطه و کليه اماکن و تأسيسات قابل حفاظت اداره کل
 • تهيه و تدوين طرح هاي حفاظتي مورد نياز بمنظور تأمين حفاظت فيزيکي از اموال منقول و غيرمنقول اداره کل
 • ارائه پيشنهادهاي حفاظتي جهت انجام بهينه حفاظت از موزه ها، گنجينه ها، بناها و مجموعه هاي تاريخي-فرهنگي، تپه ها و محوطه هاي باستاني و ساير آثار تاريخي و فرهنگي منقول و غيرمنقول با اولويت بهره گيري از سامانه هاي الکترونيکي هوشمند در جهت کاهش نيروهاي انساني ثابت به وزیر
 • انجام اقدامات لازم جهت پيشگيري از وقوع جرائم عليه ميراث فرهنگي،گردشگران( داخلي و خارجي) و کشف جرم و دستگيري متهمين و مجرمين از قانون و تشکيل پرونده و معرفي به مراجع قضائي در حوزه استحفاظي
 • انجام اقدامات پيشگيرانه و جلوگيري از سرقت، تعرض و تجاوز به ميراث ملي، فرهنگي و صنايع دستي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي و فعاليتهايي نظير تخريب بناهاي تاريخي، حفاري غيرمجاز، انتقال،قاچاق و خريد و فروش غيرمجاز اشياء و عتيقجات ملي و محموله هاي تاريخي در حوزه
 • کنترل بر ورود و خروج اشياء و اموال تاريخي و فرهنگي و انجام اقدامات حفاظتي در حوزه استحفاظي براساس دستورالعمل هاي صادره وزارتخانه.
 • انجام وظائف قانوني در مقام ضابط خاص دادگستري در مورد جرائم مشهود در حوزه استحفاظي
 • همکاري با ساير دستگاههاي اجرائي مسئول در امور امدادي به هنگام بروز حوادث طبيعي و غيرطبيعي در حوزه استحفاظي براساس دستورالعملهاي وزارتخانه
 • برخورد قانوني با استفاده کنندگان و فروشندگان تجهيزات غيرمجاز، که در جهت تخريب يا سوء استفاده از آثار تاريخي و ملي به کار مي رود" نظير فلزياب" و ضبط و توقيف اينگونه تجهيزات تا رفع هرگونه اتهام و شبهه و مظنونيت با هماهنگي ناجا و مراجع قضائي وفق مقررات
 • تعامل با سازمانها و مراجع نظامي، انتظامي، قضائي و ساير دستگاهها بمنظور اجراي بهينه وظائف و مأموريتهاي يگان
 • نظارت و بازديد کارشناسي از اقدامات حفاظتي در حوزه استحفاظي و انعکاس نواقص و معايب به رئيس وزارتخانه و پيگيري آنها
 • حفاظت و همراهي محموله هاي تاريخي و فرهنگي منقول با هماهنگي ناجا
 • اجراي دقيق طرح ها و دستورالعمل ها حفاظتي و انتظامي ابلاغي از سوي ناجا با رعايت اولويتها و برنامه هاي حفاظتي تعيين شده توسط وزارتخانه
 • کمک به جمع آوري اخبار و اطلاعات مربوط به آثار فرهنگي و تاريخي با هماهنگي اداره کل
 • اجراي مصوبات کميته حفاظت وزارتخانه
 • گشت زني در حوزه استحفاظي يگان بمنظور حصول اطمينان از برقراري حفاظت و امنيت
 • پيگيري امور خدمات انتظامي گردشگران خارجي در چارچوب ضابط خاص قضائي با هماهنگي و نظارت ناجا
 • اعلام ورود و خروج و همچنين خط سير ترددي گردشگران خارجي در زمان اسکان آنان به حراست اداره کل و ناجا
 • جمع آوري اطلاعات انتظامي مورد نياز ناجا توسط يگان و هماهنگي و همکاري متقابل با ناجا و حراست اداره کل
 • همکاري با ناجا و مراجع قضائي در ابلاغ و اجراي احکام قضائي مربوط به ادراه کل
 • مساعدت و همکاري با نزديکترين رده انتظامي محل مأموريت در کشف جرائم، در حوزه استحفاظي
 • انجام مأموريتها و وظايفي که در شرايط غيرعادي در امور امنيتي و انتظامي از سوي ناجا ابلاغ مي شود، در حوزه استحفاظي

محمدرضا عزیزی

فرمانده یگان حفاظت
شماره تماس : 32531335
شماره نمابر: 32531335

تماس با دفتر

آدرس: خیابان اکباتان-تپه تاریخی هگمتانه
شماره تماس: 32531335
شماره نمابر :32531335
آدرس ایمیل :azizi@hamedanmiras.ir