یکشنبه 10 مرداد 1400

شرح وظایف

 • توسعه مشارکتهای مردمی از طریق رشد آگاهی مردم نسبت به اهمیت و ارزش آثار تاریخی

  مشارکت و هم افزایی دستگاه ها و نهادهای ذیربط در راستای حفاظت بهتر و مؤثرتر

  آموزش مستمر عوامل یگان حفاظت در راستای افزایش دانش و توانمندی کاری

  تقویت حفاظت الکترونیک و بهره گیری از فناوریهای جدید

  پیشگیری از وقوع هرگونه جرم علیه مواریث فرهنگی

  برخورد قاطع و بازدارنده با متعرضان به آثار و قاچاقچیان اشیاء تاریخی

محمدرضا عزیزی

فرمانده یگان حفاظت
شماره تماس : 32531335
شماره نمابر: 32531335

تماس با دفتر

آدرس: خیابان اکباتان-تپه تاریخی هگمتانه
شماره تماس: 32531335
شماره نمابر :32531335
آدرس ایمیل :azizi@hamedanmiras.ir