یکشنبه 10 مرداد 1400

شرح وظایف

 • بررسی پرونده های حقوقی و اظهار نظر در مسائل مختلف حقوقی و جزائی مربوط به اداره کل

   انجام کلیه امورات ثبتی آثار ملی ثبت شده و شناسایی شده

   تملک و خرید املاک شناسایی شده پس از تامین اعتبار و انجام پیگیری های لازم

   انجام امور حقوقی مربوط به اموال و املاک و مزایده

  اظهار نظر حقوقی در مورد کلیه مسائل حقوقی و دعاوی و مشکلات کارکنان شاغل، اخراجی در مورد مقررات قانون کار و استخدامی

  مطالعه و بررسی آئین نامه ها، دستورالعمل های صادره سازمان و تهیه طرحهای مربوط به تجدید نظر و یا اصلاح آنها

   مشارکت و اظهار نظر در تهیه و تنظیم متن نمونه اسناد و قرارداد ها سازمان و پیگیری آنها از سوی مراجع ذیربط

   تنظیم شکوائیه ها ی کیفری و جزائی و تعقیب آنها در مراحل مختلف (مقدماتی، بدوی، تجدید  نظر، دیوان عالی کشور) و دیگر مراجع ذیصلاح

 

مهدی الست

مسئول امور حقوقی و املاک
شماره تماس : 38274772
شماره نمابر: 38274772

تماس با دفتر

آدرس: میدان جهاد-چهارراه نظری
شماره تماس: 38271945
شماره نمابر :38271945
آدرس ایمیل :