یکشنبه 10 مرداد 1400
 

شرح وظایف

  • تعیین خط مشی های اجرایی، سیاست ها و برنامه های اداره در ارتباط با انجام وظایف واحدهای ذیربط در حوزه های میراث فرهنگی, صنایع دستی, و گردشگری شهرستان و نظارت بر انجام صحیح و به موقع وظایف واحدها
  • اهتمام و کوشش در جهت تجهیز و تقویت اداره در بالا بردن سطح آگاهی و دانش عموم مردم در شناساندن آثار تاریخی و فرهنگی شهرستان
  • شرکت در جلسات مربوطه
  • جذب منابع، امکانات و تسهیلات به منظور توسعه حوزه های مختلف
 
 

کامران اکبری شایگان

مسئول نمایندگی شهرستان اسدآباد
شماره تماس : 08133149090
شماره نمابر: 08133149104
 

تماس با دفتر

آدرس: شهرستان اسدآباد
شماره تماس: 08133149090
شماره نمابر :08133149104
ایمیل:Kamranshayegan2019@gmail.com