یکشنبه 10 مرداد 1400

شرح وظایف

  • تمشیت امور و هماهنگی ارتباطات لازم بین ریاست سازمان با واحدهای تابعه و وابسته به طرق مقتضی
  • تهیه و تنظیم برنامه های روزانه، هفتگی و ماهانه و تنظیم دقیق وقت ملاقات ها،دیدارها،مذاکرات، جلسات و سخنرانی های رییس سازمان و پیگیری جهت تحقق به موقع آن
  • اعلام و ابلاغ دستورات ریاست به واحدهای تحت پوشش سازمان و پیگیری امور ارجاعی تا حصول نتیجه نهایی
  • طبقه بندی،کنترل،بازبینی و ارجاع نامه های واصله به عنوان رییس سازمان و خلاصه کردن گزارش ها، صورتجلسات،مقالات و دیگر موارد لازم جهت استحضار ریاست
  • نظارت بر انجام مکاتبات،تحریرات،ترجمه و مراسلات حوزه ریاست و تنظیم برنامه ها و مواردی که نیاز به اطلاع،اظهار نظر و امضاء ریاست سازمان دارد.
  • تنظیم دستور جلسات و صورتجلسات و ابلاغ تصمیمات و مصوبات جلسات به مراجع و واحدهای ذیربط
  • گردآوری منابع و اطلاعات لازم نظیر گزارشات،صورتجلسات و مستندات مورد نیاز ریاست سازمان و ارجاع دستورات ریاست سازمان در زمینه تهیه گزارشات تحقیقی و تخصصی به مراجع و واحدهای ذیربط
  • پیگیری اجرای مصوبات و تصمیمات ابلاغ شده از سوی ریاست سازمان
  • همکاری با سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در جهت ارزشیابی اسناد و مدارک سازمان و نظارت بر تهیه فهرست و جداول مربوط به اسناد قابل امحاء و ارسال آنها جهت بررسی و تصویب سازمان مذکور
  • نظارت بر بایگانی پرونده ها، استناد به سوابق مربوط به حوزه و به روز نگه داشتن آنها
 

اتابک صفری تورج

مسئول دفتر 
شماره تماس : 38267344
شماره نمابر: 38267344

تماس با دفتر

آدرس: میدان جهاد-چهارراه نظری
شماره تماس: 38267344
شماره نمابر :38267344
آدرس ایمیل :