پنجشنبه 27 مرداد 1401

مجتمع های اقامتی و پذیرایی

ردیف نام - کد نام مدیر بهره بردار اتاق - تخت نشانی تلفن
1 ملحمدره - 71085/3 اكبر طالبي همت 15 - 5 استان همدان – شهرستان اسداباد – روستای ملحمدره 09127451869
2 گوشه پيل - 71117/2 اقدس انصاري ---- استان همدان – شهرستان تويسركان – روستاي گشاني 09122027069
3 راز رنگين كمان دشت هوشنگ حرمتي 21 - 7 استان همدان -شهرستان همدان –محور همدان – روستاي ابرو ، بعد از روستاي چشين 09181114567