یکشنبه 10 مرداد 1400
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشخصات فردی

علي مالمير، فارغ التحصیل رشته مهندسي صنايع و کارشناسی ارشد مدیریت MBA است. علي مالمير در حوزه های سه گانه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تجارب اجرایی و مدیریتی موثری از جمله مديريت پروژه كسب عنوان شهر جهاني سفال لالجين، شهر منبت ملاير و برگزاري رويدادهاي بين المللي همدان 2018 را در كارنامه خود دارد وظایف خویش را در رهبری و مدیریت به ویژه در زمینه‌های برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل، مدیریت منابع انسانی و بالاخره نوآوری و تحول، به نحوی موثرتر از گذشته انجام داده و راه را برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اين اداره كل هموار نموده است.

سوابق:

  • اشتعال به كار در حوزه اقتصادي استانداري قم، حوزه معاونت سياسي و امنيتي استانداري كرمانشاه و نيز رئيس گروه اشتغال و سرمايه گذاري استانداري همدان در سوابق اجرايي علي مالمير است. همچنين وي تجاربي چون دبيري شوراي تامين كرمانشاه، مسئوليت ستاد اجرايي انتخابات رياست جمهوري شهرستان كرمانشاه، نمايندگي دولت در هيات هاي حل اختلاف كارگري و كارفرمايي، هفت دوره داوري جشنواره كارآفرينان برتر استان همدان و دبيري شوراي سياستگذاري رويدادهاي بين المللي گردشگري همدان 2018 و دبيري كارگروه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري را در كارنامه خود دارد.

مهندس علی مالمیر

مدیر کل
شماره تماس : 38267344
شماره نمابر: 38267344

ارتباط با ریاست سازمان

  • شماره تماس: 38267344