یکشنبه 10 مرداد 1400
 

شرح وظایف

  •  
تعیین خط مشی های اجرایی و سیاست ها وبرنامه های اداره کل در ارتباط با انجام وظایف معاونت ها و واحدهای ذیربط در حفظ و نگهداری, مرمت و عرضه میراث فرهنگی, صنایع دستی, هنرهای سنتی و گردشگری استان و نظارت بر انجام صحیح و به موقع وظایف و ماموریتها.
اهتمام و کوشش در جهت تجهیز و تقویت اداره کل در بالا بردن سطح آگاهی و دانش عموم مردم در شناساندن آثار تاریخی و فرهنگی ایران.
شرکت در انجمن ها، شورا ها و کمیسیون های مربوط.
جذب منابع, امکانات و تسهیلات برای سرمایه گذاری در طرحهای مربوط به توسعه گردشگری.
برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و تنظیم به موقع بودجه اداره کل بر اساس دستورالعمل های مربوط به نظارت بر توزیع و مصرف آن.

مهندس علی مالمیر

مدیر کل استان همدان
شماره تماس : 38267344
شماره نمابر: 38267344

تماس با دفتر

آدرس: میدان جهاد-چهارراه نظری
شماره تماس: 38267344
شماره نمابر :38267344
آدرس ایمیل : malmir@ichto.ir