یکشنبه 10 مرداد 1400

مراكز سرگرمي - تفريحي

ردیف نام واحد نشانی تلفن
1 تله كابين گنجنامه استان همدان شهرستان همدان – انتهاي بلوار گنجنامه 34302261-3
2 همدان ارم استان همدان – شهرستان همدان – بلوار ارم- مقابل هتل پارسيان آزادي 38380806
38381818
3 عباس آباد استان همدان – شهرستان همدان – بلوار ارم- تپه عباس آباد 38255552-4
38380480
4 غار عليصدر استان همدان – شهرستان كبودراهنگ- روستاي عليصدر 38255552-4
5 آسمان غرب همدان – بلوار فرودگاه – آشيانه پروازي آسمان غرب 09181073998