ﺳﻪشنبه 29 مهر 1399

ردیف

نام ،

کد،درجه

          مدیر           

بهره بردار

نشانی و ایمیل

تلفن و

 دور نویس

1

تله كابين گنجنامه            1390 

3/71132

شركت تله كابين گنجنامه

30 سوئیت

استان همدان شهرستان همدان – انتهاي بلوار گنجنامه

081-34302261-3

2

همدان ارم                       1391

3/71134

شركت تفريحي همدان ارم

بطحايي

استان همدان – شهرستان همدان – بلوار ارم- مقابل هتل پارسيان آزادي

081-38380806

38381818

3

عباس آباد                       1393

3/71142

شركت سياحتي عليصدر

استان همدان – شهرستان همدان – بلوار ارم- تپه عباس آباد

081-38255552-4

081-38380480

4

غار عليصدر                     1393

3/71143

شركت سياحتي عليصدر

استان همدان – شهرستان كبودراهنگ- روستاي عليصدر

081-38255552-4

5

آسمان غرب                    1393

71141/3

شركت هوانوردي آسمان غرب

همدان – بلوار فرودگاه – آشيانه پروازي آسمان غرب

09181073998

6 راز رنگين کمان               1395   هوشنگ حرمتي استان همدان  -شهرستان همدان –محور همدان – روستاي ابرو ، بعد از روستاي چشين 09181114567