یکشنبه 10 مرداد 1400
 

شرح وظایف

  • دبير كميته ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي شهرستان كبودراهنگ
  • دبير ستاد تسهيلات سفر شهرستان كبودراهنگ
  • ناظر تاسيسات گردشگري شهرستان كبودراهنگ
 
 

مهدی غلامی 

مسئول اداره شهرستان كبودراهنگ

شماره تماس : 08135228402
شماره نمابر: 08135228402
 

تماس با دفتر

آدرس: شهرستانن کبودرآهنگ
شماره تماس: 08135228402
شماره نمابر :08135228402