یکشنبه 10 مرداد 1400

لیست متل های استان همدان

ردیف نام واحد مدیر تعداد واحد
تعداد تخت
نشانی تلفن
1 الماس
1 درجه
امين ابوالقاسمي 10 واحد
30 تخت
استان همدان-شهرستان ملاير– كيلومتر 2 محور ملاير اراك 09188510072