یکشنبه 10 مرداد 1400

شرح وظایف

 • نظارت بر راه اندازی و استقرار بازارچه های صنایع دستی با هدف تقویت و حمایت بخش خصوصی براساس اصل 44 قانون اساسی و افزایش میزان فروش و توسعه بازارهای عرضه محصولات.
 • بازاریابی و توسعه صادرات صنایع دستی با هدف تبیین جایگاه واقعی صنایع دستی استان در سطح کشور و خارج از کشور، توسعه بازارهای داخلی و دستیابی به بازارهای خارجی جدید صنایع دستی به عنوان مکمل بخش گردشگری
 • نظارت بر ارتقاء کیفیت محصولات، افزایش کمی تولیدات و ارتقاء سهم صنایع دستی در تولید ناخالص ملی و استانی.

  ساماندهی نظام حمایت از هنرمندان، صنعتگران و مشاغل مرتبط با صنایع دستی با حفظ اشتغال موجود، توسعه اشتغال مولد و اعتمادسازی و ارتقاء سطح درآمد صنعتگران.

 • ایجاد بسترهای اجرایی و هماهنگی جهت حضور فعال هنرمندان و صنعتگران در نمایشگاه­های داخلی، خارجی و مجامع ملی و بین المللی.
 • هماهنگی بین دستگاه­ها و فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح، ایجاد توسعه، بازسازی و نوسازی کارگاه­های صنایع دستی استان.
 • همکاری و تعامل با سازمان­ها و دستگاه­های مرتبط جهت ساماندهی و توسعه بخش تعاونی و سازماندهی نهادها و ساختارهای اقتصادی، بازرگانی، اجتماعی و هنری.
 • فراهم آوردن زمینه­های توسعه، گسترش و ترویج صنایع دستی با هدف فرهنگ سازی در زمینه تولید و مصرف صنایع دستی.
 • برنامه ریزی به منظور مشارکت در همایش­ها، سمینارهای ملی و جشنواره­های صنایع دستی با هدف رشد و ارتقاء صنایع دستی.
 • حمایت از هنرمندان و صنعتگران از طریق اجرایی نمودن قانون بیمه تامین اجتماعی، بیمه روستائیان، کشاورزان و عشایر، تامین تسهیلات و منابع بانکی و سازماندهی ساختارهای قانونی در حوزه­های اقتصادی، بازرگانی، اجتماعی و هنری.
 • نیازسنجی آموزشی به منظور برنامه ریزی­های لازم آموزشی در حوزه­های صنایع دستی.
 • ایجاد ارتباط بین دانشگاه­ها و مراکز علمی و تحقیقاتی استان و کشور با تولیدکنندگان صنایع دستی با هدف بهره مندی از شیوه­های نوین علوم و نتایج پژوهشی به منظور ارتقاء کیفی محصولات صنایع دستی.
 • ایجاد حمایت­های قانونی نظیر بیمه محصولات، معافیت­های مالیاتی و اعطای یارانه­های هدفمند.
 • گسترش تحقیقات و پروژه­های کاربردی در زمینه استانداردسازی، ثبت معنوی آثار ملموس و ناملموس، طراحی، بسته بندی محصول و فرهنگ سازی مصرف.
 • نظارت بر واحدهای تخصصی معاونت صنایع دستی.
 
 
 
 
 

هاشم مظاهری

سرپرست معاونت صنایع دستی
شماره تماس : 34238701
شماره نمابر: 34238701

تماس با دفتر

آدرس: میدان باباطاهر-جنب هتل باباطاهر
شماره تماس: 34238701
شماره نمابر :34238701
آدرس ایمیل :h.mazaheri@mcth.ir