یکشنبه 10 مرداد 1400

سفره خانه هاي سنتي

ردیف نام واحد مدیر بهره بردار نشانی تلفن
1 بهارستان تقي صباغ
سيدحميد حوائجي
استان همدان- شهرستان همدان – خیابان شهدا 32512777
09185023528
2 آريائيان محمد پرخو استان همدان – شهرستان همدان – میدان امام خمینی - خیابان بوعلی 32531778-79
09183111613
3 ياران ميادين ميوه و تروبار استان همدان – شهرستان همدان – بلوار ارم 38210004-5
09109872441
4 سرابي آقا ملايي استان همدان – شهرستان تويسركان - شهر تويسركان – حمام قديمي سرابي 09183514332
5 عطرسيب حسين اسفندياري استان همدان – شهر همدان – بلوار كولاب – نرسيده به موقعيت شهيد قاسمي 34302530
09181115346
6 اميد اميد فتحي استان همدان – تويسركان خيابان شهداء 09188168596
09190896898
7 شانديز حاجي حميد آرين فر استان همدان – شهر همدان – خيابان شهدا – محله حاجي 09186120455
09121066204
8 حمام قلعه صمد قرباني استان همدان – شهر همدان – خيابان شريعتي 09353986977
9 باغ آرزوها قنبر علي ابراهيمي استان همدان- شهرستان اسدآباد روستاي ملحمدره 09182148531
10 حاج مصطفي مصطفي خرم روي استان همدان، شهرستان همدان، روستاي امزاجرد 09182181859
11 حمام سفره گلشن برديا عباسي استان همدان، شهرستان نهاوند، خيابان گلشن جنب مسجد گلشن 09189535135