جمعه 15 اسفند 1399

اجاره یک واحد کارگاه سفال و سرامیک به مدت یکسال

  • شرکت: اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان همدان
  • مهلت خرید اسناد: 1398/12/06
  • تاریخ بازگشایی: 1398/12/07
  • روزنامه های درج آگهی: هگمتانه
  • محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک به نشانی setadiran.ir و اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان همدان
فايل فراخوان 4 001
اسناد مناقصه 1 004
فایل های دیگر 2 002
فایل های دیگر 3 001