جمعه 15 اسفند 1399

اجاره پارکینگ هگمتانه بصورت 7 ماهه

  • شرکت: اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان همدان
  • مهلت خرید اسناد: 1398/12/17
  • تاریخ بازگشایی: 1398/12/18
  • توضیحات: این مزایده به علت بیماری کرونا کنسل گردید.
  • محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک به نشانی setadiran.ir و اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان همدان