جمعه 15 اسفند 1399

انجام عملیات کفسازی معابر روستای ملحمدره اسدآباد

  • شرکت: اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان همدان
  • مهلت خرید اسناد: 1398/02/24
  • تاریخ بازگشایی: 1398/03/05
  • روزنامه های درج آگهی: همدان پیام - قدس
  • محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک به نشانی setadiran.ir
فايل فراخوان همدان نوبت اول 003
اسناد مناقصه قدس نویت 1 001
فایل های دیگر همدان 2 001