یکشنبه 10 مرداد 1400

بازیها

حاجی ملکی .ـ الک دولک ـ گردو بازی ـ قد دیواری ـ آشق بازی ـ تخم مرغ بازی -حلال سوار.ـ تشله بازی.ـ چه ...

شال سالاماخ

شال سالاماخ / sal salamax : شال اندازی :در گذشته یکی از رسمومی که هر سال شب عید انجام میشد شال ا...

سفره های نذری

معمولاً کسانیکه حاجت دارند و به دلایلی نذر می کنند بعد از بر آورده شدن حاجات جهت ادای نذر سفره می گ...