جمعه 02 آبان 1399

باباطاهر عریان

تاریخ تولد این شاعر در سال 326 و وفات وی در سال 410 قید شده است و باباطاهر معاصر دیالمه بوده بنابراین باباطاهر معاصر با بوعلی سینا متوفی قرن چهارم میباشد .

توضیحات

تاریخ تولد این شاعر در سال 326 و وفات وی در سال 410 قید شده است و باباطاهر معاصر دیالمه بوده بنابراین باباطاهر معاصر با بوعلی سینا متوفی قرن چهارم میباشد .مهمترن و معروفترین آثاری که از او برجامانده و موجب شهرت وی شده ترانه هایی است که به لهجه لری سروده که  شامل دوبیتی هاست

تصاویر مرتبط

نقشه