چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400

پارک مردم

شهر بازي بوستان مردم که از آن با عنوان لونا پارک هم ياد مي شود، يکي از شهبازي هاي قديمي همدان است

توضیحات

شهر بازي بوستان مردم که از آن با عنوان لونا پارک هم ياد مي شود، يکي از شهبازي هاي قديمي همدان است . علت شهرت اين پارک به لونا پارک مجاورت آن به دانشگاه بوعلي سينا است که زماني دانشگاه مشترک ايران و فرانسه بوده است.
 

تصاویر مرتبط

نقشه