جمعه 02 آبان 1399

غمام

محمد یوسف زاده متخلص به غمام همدانی فرزند حجه الاسلام سیدیوسف مجتهد همدانی به سال 1292 هجری قمری در کرلا متولد شد

توضیحات

محمد یوسف زاده متخلص به غمام همدانی فرزند حجه الاسلام سیدیوسف مجتهد همدانی به سال 1292 هجری قمری در کرلا متولد شد . تحصلات ابتدایی خود را در محضر پدر به پایان رسانید و سپس به اتفاق وی به همدان مراجعت نمود و به تحصیل علوم متداول زمان شامل ادبیات فارسی ، عربی و فقه ، اصول و فلسفه پرداخت . در سوم مهر سال 1321 شمسی در تهران وفات یافت و در همدان مدفون گردید . وی ارادت خاصی به حافظ و اشعار وی داشت . در سال 1337 هجری قمری انجمن ادبی همدان را تاسیس نمود .غزلیات وی پس از وفاتش توسط موسی نثری جمع آوری و به طبع رسید .

 

تصاویر مرتبط

نقشه