جمعه 02 آبان 1399

غبار همدانی

ولادت او در سال 1265 هجری قمری در محله کبابیان همدان بوده است در سال 1322 هجری در همدان از دنیا رخت بر بسته است . در صحن مطهر حضرت معصومه قم دفن شده است .

توضیحات

ولادت او در سال 1265 هجری قمری در محله کبابیان همدان بوده است در سال 1322 هجری در همدان از دنیا رخت بر بسته است . در صحن مطهر حضرت معصومه قم دفن شده است .

          در دامن الوند غباری پیداست              ***********           بر توسن حق نوسواری پیداست

        گر بگذری از غبار اندر پس ابر      ************          خورشید صفت مجال یاری پیداست

تصاویر مرتبط

نقشه