جمعه 15 اسفند 1399

اجاره یکباب غرفه تنقلات در محوطه تاریخی تپه هگمتانه

  • شرکت: اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان همدان
  • مهلت خرید اسناد: 1398/12/10
  • تاریخ بازگشایی: 1398/12/11
فايل فراخوان 5 001
اسناد مناقصه New Microsoft Word Document