اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان همدان

تاریخ: 16 اسفند 1399

شاهنامه خوانی در محوطه تاریخی هگمتانه گرمابخش سرمای زمستان شد

مدیرپایگاه تاریخی هگمتانه گفت: «اولین قسمت از سری برنامه‌های فرهنگی در محوطه تاریخی هگمتانه با حضور هنرمندان شاهنامه خوان همدانی، روزهای جمعه با حضور گردشگران و علاقمندان برگزار می‌شود.»

به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی همدان، حسن سلطانی، پنجشنبه 14اسفند گفت: «از برنامه های پایگاه محوطه تاریخی هگمتانه، ایجاد بستر غنی و مفرح فرهنگی و اجتماعی با مشارکت سمن ها و انجمن های مردم نهاد است تا از ظرفیت های موجود، گام های بلندتری در معرفی جذابیت های گردشگری و معرفی آثار ارزشمند تاریخی شهرهمدان محقق شود.»

مدیرپایگاه تاریخی هگمتانه در خصوص امکان مشاهده غیرحضوری این برنامه ها گفت: «بستر مشاهده برنامه بصورت زنده و نیز آرشیو آن از طریق اینستاگرام به آدرس hegmataneh_hill

برای علاقمندان فراهم است.»

روتیتر