اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان همدان

تاریخ: 16 اسفند 1399

جلسه ستاد خدمات سفر استاني در نوروز 1400 برگزارشد.

به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری وصنایع دستی همدان ، در جلسه شوراي معاونين این اداره کل در خصوص برگزاري ستاد خدمات سفر استاني در نوروز سال 1400 بحث و تبادل نظر شد.

در این جلسه  ارسال لیست  كشيك نوروزي معاونت هاي اداره كل و شهرستانها به معاونت گردشگري جهت جمع بندي، بازديد نظارتي توسط شهرستانها از تاسيسات گردشگري، آمادگي شهرستانها جهت برپايي ستاد سفر و الزام ثبت آمار به روز در سامانه آمار سفر جهت جمع بندي در ستاد استان از جمله مصوبات این جلسه بود .

روتیتر