اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان همدان

تاریخ: 23 مهر 1399

ساختمان شرکت دخانیات تویسرکان ثبت ملی شد

رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تویسرکان  گفت: در اجرای ماده واحده قانون ثبت آثار ملی مصوب 1352 اثر فرهنگی تاریخی شرکت دخانیات تویسرکان در فهرست میراث صنعتی ثبت شد .

اسحاق ترکاشوند گفت:  این اثر فرهنگی تاریخی در شهر تویسرکان جنب میدان مفتح به شماره 328235 در فهرست آثار ملی ثبت گردید .

روتیتر