یکشنبه 10 مرداد 1400

شرح وظایف

 • تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر، دوره ای یا موردی از واحدهای استانی و شهرستانی .
 • بازرسی و سنجش میزان رضایت ارباب رجوع از نحوه عمل و برخورد کارکنان با آنان.
 • برقراری ارتباط با سازمان بازرسی استان و سازمان و ایفای وظایف مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصول 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظر سنجی دستگاه ها و رسانه های ارتباط جمعی و مطبوعاتی.
 • کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی‌های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مدیران ذیربط و مدیر کل 
 • تلاش در جهت آموزش و توانمند سازی مستمر همکاران با همکاری واحد آموزش.
 • ارائه گزارش تحلیلی ادواری از معضلات به همراه راهکارهای عملی حل آنها.
 • دریافت شکایات مکتوب و حضوری از مراجعین.
 • بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری موارد تا حصول نتیجه نهایی به منظور اعلام پاسخ به شاکی.
 • بررسی و پاسخگویی به نهادهای نظارتی و بازرسی، نظیر نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور در مورد شکایات مراجعین به این ارگان ها.
 • پیگیری و اخذ نظرات و پیشنهادهای واحدهای ذیربط در ارتباط با شکایات واصله جهت رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان.
 • جمع بندی شکایات بصورت دوره ای و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش به مدیر کل  به منظور رفع مشکلات و کاهش شکایات.
 • نظارت بر رعايت حقوق ارباب رجوع در برخورد کارکنان با آنان.
 • برنامه ريزي به منظور ايجاد و استقرار نظام مديريت عملكرد در اداره کل .
 • تعيين شاخص هاي اختصاصي ارزيابي عملكرد واحدهاي مختلف اداره کل .
 • برنامه ريزي براي ارزيابي هاي مستمر، دوره ای یا موردی از واحدهای استانی و  شهرستانی وسنجش میزان انطباق عملکرد واحدها با اهداف برنامه ها، وظایف و نیز ضوابط و شاخص های مربوط.
 • تهیه گزارشات دوره ای و سالانه برای اطلاع رياست سازمان از عملکرد واحدهای مختلف.
 • ارزيابي عملکرد برنامه ها، طرح ها و فعالیت های سازمان در حوزه هاي مختلف.
 • تهیه و تنظیم برنامه ها و دستورالعمل های ارزیابی عملکرد اداره کل  ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري های وابسته و ارائه پیشنهاد های لازم به شورای تحول اداری اداره کل .
 • انجام مطالعات و تحقیقات لازم در زمینه برنامه های ارزیابی عملکرد و شاخص های مورد عمل و ارائه پیشنهاد های لازم.
 • پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد اداره کل  و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به مراجع ذيربط در مقاطع زمانی تعیین شده .
 • بررسی اطلاعات و مستندات عملکرد و فعالیت واحدهای تابعه و دریافت برگه های تکمیل شده توسط واحدها و تلفیق آنها و ارسال جهت تصویب در مراجع ذیربط.
 • تهیه و تدوین شاخصهای سنجش میزان سلامت اداری دستگاه.

حمیدرضا حیدری

مسئول عملکرد،بازرسی و پاسخگویی به شکایات
شماره تماس : 38267520
شماره نمابر: 38267520

تماس با دفتر

آدرس: میدان جهاد-چهارراه نظری
شماره تماس: 38267520
شماره نمابر :38267520
آدرس ایمیل :info_hamedan@mcth.ir